Ministerie van VWS: evaluatie landelijke examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca

Wanneer iemand aan de slag wil als leidinggevende in een horeca-bedrijf of slijterij, is die wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring sociale hygiëne en ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne. Er zijn twee manieren om een dergelijke verklaring te bemachtigen: men kan een MBO- of HBO-opleiding volgen waar sociale hygiëne onderdeel is van het onderwijsprogramma (formeel onderwijs), of men kan een cursus volgen en daarna een examen Sociale Hygiëne afleggen (niet-formeel onderwijs).

De LEC-SVH (Landelijke Examencommissie), die door de minister is aangewezen het register van mensen met een verklaring sociale hygiëne bij te houden, bepaalt in het verlengde daarvan de eisen aan exameninstellingen en kan op basis van die eisen instellingen erkennen. De LEC-SVH valt juridisch onder de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH 2.0). De SVH 2.0 is momenteel de erkende instelling die deze examens afneemt.

Pro Facto heeft in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht of en hoe dit stelsel anders ingericht moet worden. Na bestudering van de werkwijze van de LEC-SVH, interviews met veel betrokken partijen (waaronder ook examen- en onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van de horeca- en slijtersbranche) en bestudering van drie vergelijkbare erkenningsstelsels is een aantal aanbevelingen gedaan.

De eerste aanbeveling is dat de onafhankelijkheid van de LEC-SVH bij het uitvoeren van haar taken ten aanzien van het beheer van het register en het erkennen van exameninstellingen geborgd wordt. Ten tweede is het van belang dat bij het erkennen van exameninstellingen een procedure wordt gevolgd die volledig helder en transparant is. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van examinering geborgd wordt en blijft, zou onafhankelijk toezicht daarop moeten worden ingesteld. Een laatste belangrijke aanbeveling is dat de minister meer expliciet in wet- en regelgeving moet vastleggen hoe en door wie de taken op het gebied van erkenning en examinering moeten worden uitgevoerd.

Klik HIER om het eindrapport te lezen.

Zoeken