Raad voor Rechtsbijstand: paralegals

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 20211 de nieuwe mogelijkheid gecreëerd om, onder voorwaarden, paralegals rechtsbijstand te laten verrichten in de toevoeging van een advocaat (met uitzondering van enkele werkzaamheden zoals piketdiensten en het jeugdstrafrecht). Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op de verplichting om zaken waaraan een advocaat is toegevoegd persoonlijk te behandelen en piketdiensten persoonlijk te verrichten. De Raad voor Rechtsbijstand wil met de mogelijkheid om paralegals in te zetten bij een toevoeging de advocatuur meer mogelijkheden geven om de bedrijfsvoering naar eigen inzicht efficiënt in te richten. In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden en belemmeringen voor het inzetten van paralegals in de sociale advocatuur. De onderzoeksvragen lduiden als volgt:
1. Wat zijn de mogelijkheden voor de inzet van paralegals binnen de sociaal advocatuur?
2. Welke effecten kan deze inzet naar verwachting hebben op de kwaliteit van het werk?
3. Welke belemmeringen zijn er naar verwachting voor de inzet?
4. Op welke manier zijn deze belemmeringen te ondervangen?

Search