Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen: strategische toekomstverkenning

Op basis van de Wet deskundige in strafzaken die eisen stelt aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen, opereert de Nederlands Register Gerechtelijke
Deskundigen (NRGD) sinds 1 januari 2010 als deskundigenregister met een onafhankelijke positie en structurele financiering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. In opdracht van het NRGD ontwikkelen we een strategische toekomstvisie voor het NRGD met als centrale vraag hoe het NRGD een centrale positie binnen het ketenkwaliteitssysteem kan verwerven.

Search