WODC: herhalingsmeting bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

In 2013 heeft Pro Facto samen met Arena Consulting onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zie hier meer informatie over dat onderzoek. Een herhaling van die metingen vond plaats in 2016, opnieuw door Pro Facto en Arena Consulting. 

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk gebied. RIECs zijn regionale netwerkorganisaties voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Hierin werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen op basis van het Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad. Ze hebben tot doel om de bestuurlijke aanpak en de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit door gemeenten te versterken. De RIECs zijn in 2008-2009 gestart en thans is er een landelijke dekking. Een gemeente is aangesloten zodra de gemeente het RIEC-convenant ondertekent (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2010-2011, 29911 nr. 54; Jaarverslag 2010).

In navolging van eerdere onderzoeken over 2009 en 2012 is de stand van zaken en ontwikkeling in de bestuurlijke aanpak van organiseerde criminaliteit in 2016 in beeld gebracht. De vraagstelling was vierledig:
1.Wat was in 2016 de stand van zaken rond de bestuurlijke aanpak?
2.Wat zijn de belangrijkste verschillen met 2012 en 2016?
3.Hoe waarderen gemeenten de samenwerking in RIEC-verband?
4.Welke conclusies kunnen daaruit worden getrokken?

Klik HIER om het eindrapport te downloaden.

Search