WODC: de juridische positie van de politie

In 2012 is de Politiewet 2012 van kracht geworden. Daarmee zijn de oude regionale korpsen opgeheven en is één nationaal politiekorps ontstaan. Het kabinet verwachtte met deze stap een betere aansturing en een efficiëntere politie-organisatie te realiseren. Het proces van de reorganisatie wordt onder andere gevolgd door de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Deze commissie heeft eind september 2015 een eerste rapport van bevindingen gepubliceerd. Eén van de thema’s die de commissie aankaart is de juridische status van de politie als zelfstandig rechtspersoon, de daarmee verbonden aanwijzingsbevoegdheid van de minister en de positie van de korpschef in verhouding tot de minister. De commissie heeft op dit thema een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. Klik HIER om het eindrapport van dit deelonderzoek te downloaden.

Search