Rekenkamercommissie Urk: tegen windmolens gevochten!

In de gemeente Noordoostpolder, maar in het zicht van Urk, is een windmolenpark met 86 hoge windmolens gepland. Tegen het windmolenpark bestond, en bestaat nog steeds, veel weerstand bij het college en de raad van de gemeente en de inwoners van Urk. De rekenkamercommissie van de gemeente Urk heeft onderzoek laten uitvoeren naar de rolinvulling van de gemeente in de planvorming. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto.

De gemeente Urk stond in strategisch opzicht een zgn. tweesporenbeleid voor. Dit bestond eruit dat alle juridische mogelijkheden aangewend zouden worden om het windmolenpark tegen te houden of te beperken en dat dit ook de voornaamste boodschap naar buiten zou zijn: Urk wil geen windmolens en is ook niet bereid om over alternatieven (mee) te denken. Het tweede spoor zou zijn om via informele wegen te proberen de plannen aan te passen en om financiële of economische compensatie te realiseren.

Het juridische spoor heeft geen succes gehad. De gemeente heeft naar ons oordeel alle mogelijke juridische wegen bewandeld, maar de juridische kansen waren nihil. Dat komt de gemeente Urk juridisch gezien geen partij in het geheel was omdat het park op het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder komt.

Het tweede spoor, gericht op financiële of economische compensatie, is volledig mislukt. Het gemeentebestuur bleef volharden in het uitdragen van een harde nullijn: wij willen geen windmolens en zijn niet bereid over alternatieven of compensatie te praten. Die lijn werd ook doorgezet toen het juridische spoor inmiddels was doodgelopen. De harde juridische lijn heeft het tweede (financieel-economische) spoor zelfs uitdrukkelijk in de wielen heeft gereden. Door de weinig constructieve houding en vooral het te lang vasthouden daarvan, zijn kansen op ‘wisselgeld’ van het ministerie van EZ of de gemeente Noordoostpolder verspeeld. Op het moment dat duidelijk werd dat er geen sprake was óf, maar hóe het windmolenpark er zou komen, had Urk het steven moeten wenden en meer moeten inzetten op financieel-economische compensatie.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.

Search