Rekenkamer Leeuwarden: locatiekeuze maatschappelijke opvang

De gemeente Leeuwarden is één van de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. De besluitvorming over locaties voor maatschappelijke opvang is niet eenvoudig omdat omwonenden of ondernemers in de buurt vrezen voor overlast. Duidelijk is dat ergens een opvanglocatie moet worden gerealiseerd, maar het Nimby-principe speelt daarbij een rol: not in my back yard. In Leeuwarden leidde de vestiging van een gebruiksruimte in de dagopvang aan de Zuidergrachtswal in de Oranjewijk (2006), tot maatschappelijke onrust en discussie. Sinds 2010 heeft de gemeente een stappenplan ontwikkeld voor de locatiekeuze van maatschappelijke opvang. De Rekenkamer Leeuwarden heeft besloten onderzoek te doen naar de werking van dit zogenaamde 'Leeuwarder model'. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe heeft het Leeuwarder model voor de locatiekeuze maatschappelijke opvang tot heden gewerkt, wat zijn de ervaringen van betrokkenen en in hoeverre heeft de raad daarop gestuurd?

Search