Rekenkamercommissies Heerenveen en Leeuwarden: evaluatie armoedebeleid

In deze onderzoeken komen aspecten van het beleid, de uitvoering en effectmeting aan de orde. De vraagstelling combineert een breed overzicht van het gemeentelijk armoedebeleid met een verdiepingsslag op de uitvoeringspraktijk, de budgettaire kaders en het inkomenseffect van het gemeentelijk armoedebeleid.

Search