Rekenkamercommissie Spijkenisse: maatregelen, kosten en capaciteit voor bezwaarschriften

Door de gemeente Spijkenisse zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de afdoening van bezwaarschriften te versnellen en het proces efficiënter te doen verlopen. De rekenkamercommissie van de gemeente Spijkenisse wilde weten wat er van die maatregelen terecht is gekomen en hoe per saldo de werking van de bezwaarschriftenprocedure moest worden beoordeeld. Ten behoeve van dat onderzoek heeft Pro Facto de in de periode 2001-2005 voorgenomen maatregelen geïnventariseerd en is nagegaan wat daarvan terecht is gekomen. Daarnaast zijn de met de afhandeling van de bezwaarschriften gemoeide budgetten in de periode 2003-2005 op een rijtje gezet.

De rapportage is als volgt opgebouwd. Eerst wordt per jaar beschreven en vervolgens geanalyseerd welke maatregelen met betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften in de periode 2001-2005 zijn voorgesteld en geëffectueerd. Van de geëffectueerde maatregelen in de periode 2003-2005 is daarna aangegeven hoeveel kosten voor de gemeente Spijkenisse deze met zich hebben gebracht. Ook de personele kosten in deze periode zijn berekend. Vervolgens wordt het aantal bezwaarschriften van Spijkenisse in perspectief geplaatst door deze te vergelijken met qua inwonersaantal vergelijkbare gemeenten en worden enkele ervaringen van elders beschreven.

Search