Rekenkamercommissie Schiermonnikoog: verzelfstandiging van beheer en exploitatie jachthaven

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Schiermonnikoog heeft Pro Facto onderzoek uitgevoerd naar de overdracht van het beheer en de exploitatie van jachthaven 'De Oude Veerdam'. De door de rekenkamercommissie geformuleerde doelstelling van het onderzoek was:

'Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop het proces van verzelfstandiging van het beheer en de exploitatie van de jachthaven is verlopen in het licht van de daarover gemaakte afspraken.'

Het achterliggende doel van het onderzoek is het trekken van lessen uit het verzelfstandigingsproces met het oog op eventuele toekomstige samenwerkings- en of verzelfstandigingsprocessen.

Search