Gemeente Groningen: samenhang tussen loketten

In het onderzoek is ingegaan op de samenhang tussen het doelgroepenloket Bedrijvenloket en een tweetal (thema)loketten: het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:
1. Welke modellen zijn denkbaar om de samenhang tussen verschillende loketten vorm te geven?
2. In welke mate is sprake van overlap tussen het Bedrijvenloket enerzijds met het Loket Bouwen en Wonen en het CWI anderzijds?
3. Hoe kan er in voorzien worden dat de klant geen of zo weinig mogelijk nadeel ondervindt van deze eventuele overlap?

Search