ZonMw: kwaliteit klachtenprocedure

ZonMw is een organisatie die werkzaam is op het snijvlak van gezondheidszorgonderzoek, beleid en zorginnovatie. ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van ZonMw wordt gevormd door het afhandelen van aanvragen tot financiering van onderzoek met betrekking tot preventie, zorg en gezondheid. In opdracht van ZonMw heeft Pro Facto de klachtenprocedure van ZonMw doorgelicht. Het onderzoek gaat over de werking van de regeling van het interne klachtrecht en kende als vraagstelling:

Wat is de kwaliteit van de klachtenprocedure van ZonMw, hoe wordt deze uitgevoerd en hoe wordt deze door de indieners van klachten gewaardeerd?

In het onderzoek is ingaan op de volgende aspecten van de klachtenregeling:
• de juridische houdbaarheid van de regeling;
• de herkenning van klachten;
• de grenzen tussen en de samenloop van bezwaren en klachten;
• de wijze waarop de klachtenprocedure vorm wordt gegeven;
• de vorm en inhoud van het oordeel;
• of, en zo ja hoe, van klachten geleerd wordt;
• hoe de indieners van een klacht de procedure hebben ervaren.

Search