Rekenkamercommissie De Ronde Venen: verhouding tussen raad en college

Al enkele jaren oriënteert de gemeente De Ronde Venen zich op ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten. In maart 2013 heeft de gemeente zich aangesloten bij de besprekingen die de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (de zgn. DUO-gemeenten) sinds januari 2013 voeren over een mogelijke gezamenlijke bedrijfsvoering en ambtelijke samenwerking. De beoogde nieuwe combinatie had als werktitel DUO+.

Op 27 november 2014 heeft het college van De Ronde Venen aan de raad voorgesteld om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan gericht op samenwerking met de andere DUO-gemeenten op het gebied van ICT. De gemeenteraad was niet overtuigd en heeft college weer ‘naar de tekentafel gestuurd’. Na vier keer uitstel zou een aangepast voorstel op 1 juli 2015 in de raad besproken worden, maar deze vergadering is na bespreking van het onderwerp in de raadscommissie niet doorgegaan. Duidelijk is ondertussen wel dat de gemeente De Ronde Venen afgehaakt is bij de samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeenten in DUO+ verband. Inmiddels hebben de raden van de overgebleven drie DUO-gemeenten deze samenwerking al bekrachtigd, het is de bedoeling dat die per 1 januari 2016 van start gaat.

In bovenstaande casus zaten het college en de raad niet op één lijn en de rekenkamercommissie constateert dat dit vaker voorkomt. Uw rekenkamercommissie wil daarom onderzoek laten uitvoeren naar de vraag hoe dit te verklaren is. Pro Facto is gevraagd dit onderzoek namens de rekenkamercommissie uit te voeren. De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de verhoudingen tussen de raad en het college en leerpunten te formuleren die deze verhoudingen in de toekomst zouden kunnen verbeteren.

Zoeken