Rekenkamercommissie Hoogeland: bestuurlijke informatie

De rekenkamercommissie Het Hoogeland laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente Eemsmond. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal:

Is de kwaliteit van raadsvoorstellen en de informatievoorziening aan de raad voldoende om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol goed te laten uitvoeren? Welke verbeteringen zijn hierin eventueel mogelijk?

Zoeken