WODC: de effectiviteit van de subsidie aan De Letselschade Raad

In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidiebedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 2008 Nationaal Platform Personenschade genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op maatschappelijke onrust en Kamervragen over de positie van slachtoffers van letselschade met als doel de kwaliteit en snelheid van de afhandeling van personenschades te verbeteren. De initiatiefnemers waren de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging Letselschade-Advocaten. Later zijn ook andere organisaties toegetreden, zoals de expertisebranche en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundige Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen.

DLR, dat jaarlijks werkt met een begroting van ruim 5 ton, wordt voor 70% gefinancierd door de minister van Veiligheid en Justitie en voor het overige door de deelnemers in het Platform, projectbijdragen en inkomsten uit het GBL-register.

Pro Facto gaat in samenwerking met prof.dr. Ko de Ridder (vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen) onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en effectiviteit van de aan De Letselschade Raad verstrekte subsidie. Opdrachtgever is het WODC.

Zoeken