Provincie Groningen: experimenteerruimte biomassa

De provincie Groningen wil het gebruik van biomassa voor energieproductie versnellen. Hiertoe wil zij experimenteerruimte creëren in de vorm van proeftuinen waar bedrijven de juridische, beleidsmatige en fysieke ruimte en voorzieningen kunnen krijgen voor het uittesten/beproeven van (precommerciële) installaties op het gebied van bio-energie. De provincie Groningen heeft KNN Advies en Pro Facto gevraagd een verkennende studie uit te voeren naar de mogelijkheden voor een dergelijke experimenteerruimte in de provincie Groningen.

Zoeken