We gaan de Wet inzake de bloedvoorziening evalueren

We gaan de Wet inzake de bloedvoorziening evalueren

De Wet inzake de bloedvoorziening (Wibv) heeft als doelstellingen het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten. Uitgangspunt van de wet is nationale zelfvoorziening met vrijwillig...

Lacunes en tegenstrijdigheden eerder aan het licht door thematische wetsevaluatie

Lacunes en tegenstrijdigheden eerder aan het licht door thematische wetsevaluatie

In het kader van het programma Thematische wetsevaluaties heeft Zon Mw  (het instituut dat gezondheids­onderzoek en zorginnovatie stimuleert) tot dusverre vier thematische wetsevaluaties uitgevoerd, te weten over Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging,...

Inrichting erkenningenstelsel examens sociale hygiene moet onafhankelijker

Inrichting erkenningenstelsel examens sociale hygiene moet onafhankelijker

Wanneer iemand aan de slag wil als leidinggevende in een horeca-bedrijf of slijterij, is die wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring sociale hygiëne en ingeschreven...

De escortbranche: slechte naleving, gebrekkig toezicht

De escortbranche: slechte naleving, gebrekkig toezicht

De naleving van (bestuursrechtelijke) regels door de escortbranche is slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van Pro Facto in samenwerking met Intraval is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van...

Ondersteuning nodig bij de Wob?

Ondersteuning nodig bij de Wob?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de aanspraken van burgers en bedrijven op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat...

Wijziging Besluit Drank- en Horecawet gewenst

Wijziging Besluit Drank- en Horecawet gewenst

Horeca-inrichtingen zoals café, restaurants en slijterijen moeten voldoen aan de bouwkundige en technische eisen uit zowel het Bouwbesluit als het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW). Deze eisen...

« »