De escortbranche: slechte naleving, gebrekkig toezicht

De escortbranche: slechte naleving, gebrekkig toezicht

De naleving van (bestuursrechtelijke) regels door de escortbranche is slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van Pro Facto in samenwerking met Intraval is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van...

Ondersteuning nodig bij de Wob?

Ondersteuning nodig bij de Wob?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de aanspraken van burgers en bedrijven op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat...

Wijziging Besluit Drank- en Horecawet gewenst

Wijziging Besluit Drank- en Horecawet gewenst

Horeca-inrichtingen zoals café, restaurants en slijterijen moeten voldoen aan de bouwkundige en technische eisen uit zowel het Bouwbesluit als het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW). Deze eisen...

Leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk

Leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk

De NVRR organiseert voor de tweede keer een leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk, deze keer in Zwolle, waarin in drie modules ingegaan wordt op verschillende onderdelen van rekenkameronderzoek. Net als in...

Voorkomen 'stopformulieren' etnisch profileren?

Voorkomen 'stopformulieren' etnisch profileren?

In Engeland en Wales en in de Spaanse gemeente Fuenlabrada worden bij het staande houden van burgers zogenoemde stopformulieren ingezet. Een stopformulier is een formulier waarin een politieagent een aantal...

Beïnvloedt de georganiseerde criminaliteit het lokale openbaar bestuur?

Beïnvloedt de georganiseerde criminaliteit het lokale openbaar bestuur?

In de media en in de politiek wordt steeds vaker gesproken over mogelijke vervlechting van bovenwereld en onderwereld en de mogelijke ondermijning van het lokale gezag en de nationale veiligheid...

« »