Rekenkameronderzoek

Wij zijn specialist in het uitvoeren van rekenkameronderzoek, met ervaring met bijna 100 onderzoeken over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Klik HIER voor meer informatie.

Wets- en beleidsevaluatie

Veel van onze medewerkers beschikken over de unieke combinatie van juridische en bestuurskundige kennis en competenties. Deze komen bij uitstek tot hun recht bij wets- en beleidsevaluaties. Klik HIER voor meer informatie.

Advisering Sociaal domein

Op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein kunnen wij u op verschillende wijzen van dienst zijn. Het kan gaan om (juridisch) advies, onderzoek en/of cursussen. Klik HIER voor meer informatie.

Bezwaarafhandeling en juridisch advies

We verzorgen onder meer secretariaten van bezwaar- en klachtencommissies, geven juridisch advies over concrete zaken en (her)schrijven verordeningen. Onze juridische dienstverlening is vaak een goedkoper alternatief voor uw huisadvocaat. Klik HIER voor meer informatie.

Opleidingen

We verzorgen cursussen en trainingen over tal van onderwerpen. Gedacht kan worden aan het algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, subsidierecht, gezondheidsrecht, ambtenarenrecht, Wob, privacy, Wmo, Jeugdwet, etc. Klik HIER voor meer informatie.

Gezondheidsrecht, advies en onderzoek

Op het gebied van het gezondheidsrecht en de zorg biedt Pro Facto diverse diensten aan. We geven onder meer juridisch advies, verzorgen scholing, verrichten onderzoek en voeren wetsevaluaties uit. Klik HIER voor meer informatie.
Leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk

Leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk

De NVRR organiseert voor de tweede keer een leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk, deze keer in Zwolle, waarin in drie modules ingegaan wordt op verschillende onderdelen van rekenkameronderzoek. Net als in...

Voorkomen 'stopformulieren' ethnisch profileren?

Voorkomen 'stopformulieren' ethnisch profileren?

Etnisch profileren is ‘het disproportioneel vaak staande houden van burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en/of huidskleur, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat’. Dit...

Beïnvloedt de georganiseerde criminaliteit het lokale openbaar bestuur?

Beïnvloedt de georganiseerde criminaliteit het lokale openbaar bestuur?

In de media en in de politiek wordt steeds vaker gesproken over mogelijke vervlechting van bovenwereld en onderwereld en de mogelijke ondermijning van het lokale gezag en de nationale veiligheid...

Toezicht en handhaving, een last voor gemeenten?

Toezicht en handhaving, een last voor gemeenten?

Zijn gemeenten toegerust op hun toezicht- en handhavingstaken? Is er beleid? Welke prioriteiten stellen ze en welke ambtelijke capaciteit is ervoor beschikbaar? Welke knelpunten worden ervaren? Zijn gemeenten – ook...

College Tour over de Omgevingswet

College Tour over de Omgevingswet

In het ‘Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet’ is het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de Verdieping en Verbreding. In het kader van die verbreding en verdieping organiseren Pro Facto en...

Gratis jurisprudentiemiddag sociaal domein

Gratis jurisprudentiemiddag sociaal domein

Voor (beleids)medewerkers en consulenten van gemeenten en sociale wijkteams organiseren we een gratis jurisprudentiemiddag over de Wmo 215 en de Jeugdwet. Over de Wmo 2015 bespreken we onder meer: -...

Raad Edam-Volendam vol lof over subsidierapport

Raad Edam-Volendam vol lof over subsidierapport

"Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag...

Drie nieuwe medewerkers

Drie nieuwe medewerkers

De afgelopen maand is Pro Facto versterkt met maar liefst drie nieuwe medewerkers: Christian Boxum, Erwin Krol en Elzelou Grit.Christian  (links op de foto) studeerde in 2015 af in de...

Nieuwe opdrachten, over de escortbranche en de strafrechtketen

Nieuwe opdrachten, over de escortbranche en de strafrechtketen

De escortbranche en doorlooptijden in de strafrechtketen, het zijn twee totaal verschillende thema's maar dezelfde opdrachtgever (het WODC, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) heeft ons twee nieuwe...

« »